Tornar a l'inici

Fundació l'Alternativa

  /  Drets cívics i socials   /  MANIFEST STOP BALES DE GOMA

MANIFEST STOP BALES DE GOMA

Des de la Fundació ens adherim i compartim el manifest següent:

En els últims vint anys, 40 persones han estat víctimes de bales de goma en l’Estat espanyol. En el cas d’Iñigo Cabacas, l’impacte d’una bala de goma al cap va provocar la seva mort. En la tragèdia del Tarajal, l’ús de bales de goma contra persones que estaven travessant nadant la frontera va ser determinant en l’ofegament de 14 persones més. En aquestes dues últimes dècades, 11 persones han perdut la visió d’un ull.

L’ús de la força per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE) ha d’estar regit pels principis de legalitat, necessitat, precaució, proporcionalitat, no-discriminació, i el de rendició de comptes segons la normativa internacional i nacional. D’acord amb el Dret Internacional, les bales de goma no han de ser usades de manera indiscriminada ni automàtica i, per tant, no han d’utilitzar-se en cap cas per a dispersar una manifestació o concentració. Així mateix, en cap cas han de disparar-se contra persones que estan nedant o travessant una tanca fronterera.

La Guia de Nacions Unides sobre armament “menys letal” prohibeix disparar al capdavant, el coll, el pit i l’engonal, com a zones en les quals l’impacte pot causar lesions especialment greus. No obstant això, més de la meitat de les víctimes per impacte de bales de goma documentades en l’Estat espanyol, el va sofrir en la zona del cap i altres 6 en el tronc superior del cos. Qualsevol arma capaç de produir un impacte letal, com és el cas de les bales de goma, ha d’estar subjecta als mateixos procediments legals i de recerca posterior a l’incident com si es tractés d’una arma de munició convencional.

En el cas de les bales de goma, la inexistència de marques d’identificació en la munició i en l’arma, sumat a l’aleatorietat de la trajectòria del projectil, fan impossible la seva traçabilitat. És una arma obsoleta, que no pot complir els estàndards mínims de rendició de comptes que exigeix la normativa internacional en la matèria. La falta d’accés a la informació repercuteix directament en els mecanismes de rendició de comptes: no consta que existeixi ni un sol procediment judicial per lesions i/o mort a conseqüència d’una bala de goma. En cap dels casos, s’ha condemnat a l’autor material del tret.

L’ús de les bales de goma amb la finalitat de càstig, represàlia o discriminació pot ser considerada tortura o tracte cruel, inhumà o degradant, d’acord amb la definició de la Convenció per a la prohibició de la Tortura. Diverses Resolucions del Parlament Europeu han apostat de manera decidida per la prohibició de les bales de goma als països de la Unió Europea. Cada vegada més països han decidit suspendre l’ús d’aquesta mena d’armament, com ara: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Noruega, Romania, Suècia, així com en la gran majoria d’Estats d’Alemanya. L’alta lesivitat de les bales de goma i la impossibilitat de previsió de la seva trajectòria van portar a la prohibició d’aquest armament per part dels cossos policials de Mossos d’Esquadra a Catalunya, de la Policia Foral de Navarra i l’Ertzaintza a Euskadi. No obstant això, continuen sent utilitzades per part del Cuerpo Nacional de Policia i Guardia Civil en tot el territori de l’Estat. No existeix cap registre oficial de víctimes de bales de goma en l’Estat espanyol.

Les entitats signants d’aquest manifest exigeixen, en virtut d’oferir una resposta d’acord amb la defensa dels drets humans de les persones víctimes de bales de goma en l’Estat espanyol, així com amb la garantia dels seus drets a la veritat, la justícia, la reparació i la no repetició:

Al Gobierno de l’Estat espanyol:

  • Que s’acordi la prohibició de l’ús de les bales de goma per part dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, atenent el seu potencial lesiu, així com al seu caràcter incontrolable i indiscriminat i la seva falta de traçabilitat, la qual cosa posa en risc l’exercici de drets fonamentals i la integritat física de la ciutadania.

Als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados:

  • Que s’acordi una Proposició No de Llei en la qual s’insti el Gobierno a la prohibició de l’ús de les bales de goma per part dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.
  • Que s’acordi la creació d’una comissió de recerca que abordi els casos de víctimes de bales de goma per a avaluar l’impacte ocasionat en la ciutadania per l’ús d’aquestes armes.

Adhesions aquí #StopBalasGoma

 

Deixa un comentari

X