Tornar a l'inici
Image Alt

Organització

ORGANITZACIÓ FUNDACIÓ

El patronat de la fundació l’Alternativa està regit pel capítol IV (articles 16 a 30) dels nostres Estatuts i subjecte al llibre 3er del Codi Civil Català.

Tal i com s’especifica a l’article 19 dels nostres Estatuts, les patrones i patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

PATRONAT

 

Arnau Piqué Magdalena – President

Miguel Salas Yebra – Vicepresident

Lucía Pérez Porcel – Secretària

Cristina Bedmar Batalla

Alba Blanco Ruiz

Rosa Bofill Benet

Olaya Lourdes Checa Pérez

David Companyon Costa

Ángela Cuenca Rivas

Rosario Cunillera Peláez

Adelina Escadell Grases

Josep Ferrer Llop

Assumpció Franquesa Segura

Ramón Luque Porrino

Francesc Matas Salla

Joan Josep Nuet Pujals

David Rodríguez Albert

Juan Manuel Rodríguez Serrano

Agustí Ruiz Caballero

Ricard Sánchez Andrés

Nora Sánchez Oussedik

Vera Sánchez Ramos

Natalia Solà Solé

Ángels Tomás Gonzalo

Montserrat Vilà Planas

EQUIP DIRECTIU

Arnau Piqué i Magdalena

President de la Fundació

Miguel Salas Yebra

Vicepresident de la Fundació

Lucía Pérez Porcel

Secretària de la Fundació

X