Tornar a l'inici

Fundació l'Alternativa

  /  Món i solidaritat   /  Sabem què passa a Colòmbia?

Sabem què passa a Colòmbia?

Adelina Escandell, senadora, activista feminista, mestra jubilada i presidenta de la Fundació, escriu aquest article sobre l’actualitat de Còlombia.

Tot just fa un any que una delegació del Monitoreo de Paz de Colòmbia organitzada per Justice for Colombia i també acompanyada per l’organització internacional de drets humans Acció Internacional per la Pau (IAP), de la que en vaig formar part com a Senadora, visitava Colòmbia.
La delegació estava composada, també, per parlamentaris i parlamentàries britànics i líders sindicals de Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia i Dinamarca.
L’objectiu era observar l’estat de la implementació dels Acords de Pau que van ser signats entre l’estat colombià i les FARC-EP.
Després d’aquestes visites, la delegació va elaborar un informe que compartim.

Informe del monitoreif de Pau de Justice for Colombia

En aquest informe s’hi posen de relleu els aspectes positius del procés que va començar el 2016, i que té un termini de quinze anys per anar-se implementant. Però també s’assenyalen les greus mancances en aquest procés que s’hi van veure.
Des de la signatura de l’Acord de Pau han estat assassinades més de 1.000 persones defensores de drets humans i 245 persones excombatents i signants de l’Acord de Pau. Però també la violència s’ exerceix sobre líders sindicals, socials i comunitaris, d’organitzacions, i cal posar una especial atenció a la violència sobre les dones.
Un any després, veig amb preocupació que les mancances i incompliments que assenyalàvem en l’informe no han minvat, ans al contrari, la situació de confinament provocada per la pandèmia ha agreujat les diferents situacions de violència.
En aquest sentit, el 27 de novembre passat, la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (CAERIT) del Parlament de Catalunya aprovà una Resolució sobre Colòmbia en la què constata la necessitat que el Govern colombià implementi de manera integral l’Acord de Pau en tot el país, especialment en aquelles zones on la violència és més extrema “ “Específicament, creu necessari que es realitzin investigacions ràpides i imparcials per arribar als responsable materials, intel•lectuals i les seves estructures – incloent l’aclariment dels vincles amb elits polítiques, econòmiques i militars-, i que s’enforteixin les mesures col•lectives de prevenció i protecció tenint en compte l’enfocament diferencial ètnic, territorial, gènere, edat, etc. ”
En el mateix sentit institucional, al març del 2020 es va constituir un intergrup de treball Congrés- Senat, del que formo part, amb l’objectiu de donar suport i fer seguiment de l’acord de pau a Colòmbia que ha desenvolupat diferents iniciatives.
Els acords de Pau del 2016 van obrir moltes expectatives en la societat colombiana i a la resta del món; és responsabilitat del govern colombià desenvolupar les mesures acordades. Però també de la Comunitat Internacional de seguir acompanyant i vetllar per aquest compliment.
A Catalunya hi ha diverses entitats que treballen per acompanyar en aquest procés i denunciar els incompliments; estan associades en la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. Nosaltres, com a Fundació l’Alternativa, entitat compromesa amb la lluita per la Pau i la solidaritat Internacional, ens pertoca fer difusió i donar a conèixer una situació que ens preocupa. Conèixer ens porta a responsabilitzar-nos. I cal que ho fem, també en aquest tema.

Adelina Escandell Grases
Presidenta de la Fundació l’Alternativa
Senadora de Sobiranistes en el Grup Republicà- HBBildu

Deixa un comentari

X