Tornar a l'inici

Fundació l'Alternativa

  /  Feminismes   /  Res per la guerra

Res per la guerra

Les dones i la construcció de la pau

Resultado de imagen de Resolució 1325 del Consell de seguretat de Nacions Unides

… Res per la guerra !!!, és l’aposta que tenen les dones constructores de pau, les dones colombianes que han viscut conflictes continuats i no resolts. Gairebé 60 anys de guerra on les dones han carregat una gran motxilla de dolor i sosteniment de la vida. Una cruenta guerra que ha sembrat dolor, angoixa, contínues violacions als drets humans i un nombre indefinit de víctimes especialment dones, nenes i nens.

Les dones a Colòmbia han apostat per a la vida i sembren esperança en les esquerdes que ha deixat la guerra, li aposten a la vida amb propostes polítiques. Criden als diferents actors armats la necessitat de seure plegats, amb arguments sostenibles plens d’autoritat femenina que presenten públicament parar la guerra i donar-se una possibilitat de gaudir el dret de viure en pau; i és que estan convençudes que la guerra, la destrucció i la mort només porta endarreriment i més violències.
El moviment de dones a Colòmbia està conformat per moltes expressions organitzatives de lluita per la pau, dones camperoles, indígenes, afrodescendents, citadinas, acadèmiques, sindicalistes, defensores de drets humans, dones del moviment popular, joves, estudiants, mestresses de casa, víctimes directes del conflicte, dones que el conflicte les va expulsar fora del territori i que continuen treballant per la pau, dones en procés migratori, en refugi i exili, totes en una articulació que clama per aturar la guerra i iniciar el camí de la reconstrucció del país; un país excloent i particularment violent amb les dones on el masclisme i el patriarcat conviuen en maridatge amb les armes i la guerra.

En el 2016 finalment i després de quatre anys de diàlegs entre el Govern de Colòmbia i les FARC es signa amb aquesta guerrilla un procés de pau i la primera setmana de febrer de 2017 s’inicia la fase pública de negociacions amb la guerrilla de l’ELN. Aquesta és una situació que omple d’esperança a les dones constructores de pau. En el procés amb la guerrilla de les FARC s’espera la implementació dels Acords, la veritat i la reparació de les víctimes; però en el procés amb l’ELN tot està per fer. Aquest procés de pau, serà incloent i participatiu de tota la societat colombiana i aquí les dones tenen un paper molt important, ja que no són només víctimes sinó que reclamen un paper participatiu, reclamen formes d’incidir en la prevenció dels conflictes i en les pròpies negociacions per poder construir una pau duradora i incidir en el desenvolupament de les seves pròpies comunitats.

Al llarg dels processos de pau al món, el paper de les dones ha estat clau en la construcció del post conflicte, en la reconstrucció del teixit social, la reconciliació de la societat i el sosteniment de la vida comunitària. La violència sexual ha estat en tots aquests anys una arma de guerra utilitzada sobre el cos de les dones. I ara te una importància cabdal en l’exigència de la reparació i la no repetició d’agressions en el procés de  pau.

Per això avui més que mai és de vital importància promoure la implementació de la Resolució 1325 del Consell de seguretat de Nacions Unides, a favor de adoptar la perspectiva de gènere en el post conflicte, per que les parts respectin els drets de les dones, incloent la reparació, la rehabilitació, la reintegració. Que puguin participar per igual que els homes en el procés de pau. També que s’apliquin les recomanacions de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació sobre les dones) de NNUU, així com d’altres instruments que possibilitin la inclusió de les dones en tots els espais de construcció d’aquesta pau completa, incloent, estable i duradora.

Barcelona, 25 de gener 2017

Montserrat Vilà Planas

Etiquetes:
X