Tornar a l'inici

Fundació l'Alternativa

  /  Drets cívics i socials   /  El treball en l’època dels Smartphones

El treball en l’època dels Smartphones

Carlos del Barrio, Secretari de polítiques sectorials i sostenibilitat de CCOO de Catalunya, ens escriu aquest article sobre la transformació del món del treball amb la digitalització de processos, o l’increment de la interconnectivitat amb internet i el fenomen d’autoexplotació a la que ens empeny el sistema capitalista.

El món del treball atravessa una transformació important en diverses dimensions, si ens posem a mirar l’evolució del nostre teixit productiu, veurem que cada vegada, les empreses que el conformen son empreses amb més subcontractacions i externalització de serveis, menys intensives en treball, i sobretot amb necessitat de perfils d’alta qualificació.

Fenòmens com la digitalització de procesos, o l’increment de la interconnectivitat de les persones amb la normalització d’accés a  internet als domicilis i més recentment a través de  telèfon mòbil estàn canviant el paradigma del món del treball en molts aspectes. El mes de Gener de 2019, al món hi havien 4.338 Mil·lions de persones que utilitzen internet, i el 52% ho fa preferentment a través dels seus smartphones. De fet, el món ha passat de 2485 mil·lions d’usuàries al 2014 als 4.338 actuals i això està tenint efectes sobre els models de negoci i sobre les condicions de treball. En alguns casos diluint o negant la pròpia condició de persona treballadora, en altres afeblint la posició de negociació de les persones treballadores o mirat en termes de condicions de treball, ambient de treball, prevenció de riscos laborals etc.

Avui veure a una persona que reparteix menjar en bicicleta amb una caixa a l’esquena o un cotxe negre fent serveis d’Uber o Cabify a totes les grans ciutats del món, és totalment habitual. Però les estadístiques ens indiquen que aquest tipus d’economia de plataforma representa una part encara molt petita de les persones que utilitzen internet com a element generador d’algun tipus de renta que és considerada treball. Al mes de Juny de 2018, CCOO de Catalunya publicàvem el resultat d’una enquesta que havíem realitzat conjuntament amb l’ Institut d’ Estudis del Treball de la UAB i a on s’evidenciaven qüestions com que un mil·lió de persones de la ciutat utilitza internet com a element per a obtenir algun tipus d’ingrés, però només 280.000 ho fan en empreses de plataforma, en aquestes empreses trobem evidentment les VTC o les empreses de repartiment de menjar, però també trobem totes les altres empreses que conformen l’economia de plataforma. De fet, si definissim el perfil mitjà, estaríem davant d’una persona madura, autònom i amb estudis superiors i que obté menys del 50% dels seus ingressos a través d’aquesta modalitat.

Si analitzem les dades extretes d’aquest informe, podem evidenciar qüestions com que per a poder tenir unes condicions de treball dignes, la gent complementa amb microfeines que el treball online o de plataforma ofereix, a més es posa de manifest com que els estudis superiors no son una garantia, sinó més aviat podem destacar d’una precarització de les persones que tenen estudis superiors i de les condicions de treball de les persones qualificades.

Per tant, resulta imprescindible situar-nos en l’escenari d’un increment substancial del treball per compte propi, sense deixar de costat que hi ha una part important d’aquesta “autoocupació” que es dona en condicions de falsa autonomia i subordinació total, i que la solució és la laboralitat. Però trobem que hi ha una parti important de la massa assalariada del país que no treballa per compte aliena (en molts casos ni vol), que no té subordinació directa, però si indirecta a través dels actors amb els que treballa i que troba en l’autoexplotació, la única forma d’accedir a unes condicions de vida dignes. Avui és un repte pel sindicalisme avançar en la consecució de drets per a les persones autoocupades, que estan en el règim de treblladores autònomes, que no tenen negociaió col·lectiva,que necesiten protecció social en el cessament d’activitat i en l’edat de jubilació, aprofundir en una reforma del sistema de cotitzacions per trams, cap a un sistema de cotització per ingressos reals que enforteixi el sistema públic de pensions i de seguretat social. Garantir que tenen accés al finançament públic per desenvolupar les seves tasques, aquesta qüestió és especialment important en un context a on l’accés a la tecnologia resulta imprescindible per esdevenir competitiu,i a més ajuden a que el teixit productiu no es polaritzi.

El capitalisme posa l’avenç tecnològic únicament en la direcció de la rentabilitat de les inversions del capital, intentant situar una espècie de determinisme tecnològic convertit en fetitxisme. Avui és important desmarcar-nos d’aquestes tèsis, abandonar el fetitxisme tecnològic i defensar que l’avenç tecnològic ha de posar-se al servei de les persones, per generar millors societats, amb ocupacions més estables i millor remunerades. Generar, en definitiva, una societat més justa, sostenible i saludable.

Carlos del Barrio

@cdelbarrio

Deixa un comentari

X